20160513T1206-3377-CNS-FATIMA-PORTUGAL-banner (1).webp

Z MARIJO IN EUHARISTIJO ZA ŽIVLJENJE IN MIR

FATIMSKA POBOŽNOST 2022

IMG_20200830_180952073 (1).jpg

VIVA KRISTO REI

O NAS

 

Smo pobudnice za obnovitev reda Svete Marije Magdalene spokornice. Red je deloval v samostanu v Studenicah do leta 1949, ko so tedanje oblasti samostan z montiranim procesom zaplenile.

POSLANSTVO

 

Zavod sv. Marije Magdalene spokornice deluje v javnem interesu. 
 

Namen zavoda je obujanje in ohranjanje slovenske kulturne in duhovne dediščine studeniških Magdalenk. Z izvajanjem in organizacijo svetovalnih, izobraževalnih, vzgojnih, kulturnih, socialnih, raziskovalnih in drugih projektov, izdajanjem ter založništvom strokovnih in informativnih publikacij želimo prispevati k boljšemu duhovnemu, čustvenemu in telesnemu zdravju posameznika, celotne družbe.

Zavod se povezuje s strokovnjaki z različnih področij in zainteresirani javnosti nudi tudi strokovno svetovanje.

RecordFieldThumbnail.jpg

Komentarji